שלד הסוס
 

פועלים בעבודה, קיר המלאווין

פני התינוק, סיתות באבן

התעוררות,
מבט מפנים הפסל כלפי מעלה
 

Environmental Sculpturing
Sculptures
Study Of Indian Sculpturing
Home
About Or-nah
Contact
Publications
Testimonials
Links
עברית

"אינני מתאימה למקום פסל שהוכן מראש", אומרת הפסל אור-נה רן, "אינני מעתיקה ומגדילה פסל שנוצר בסטודיו, אני יוצרת את הפסל ממשית בסביבה בה הוא מוצב, ומצמיחה את הסביבה יחד איתו.
תחילת עבודתי על פרויקט חדש היא "מסע התפוררות". אני מפוררת, קודם כל, את הסביבה המיועדת לפסל למרכיביה השונים וחוקרת כל אחד מהם בנפרד: היסטוריה, מסורת, ארכיאולוגיה, אקלים, גיאולוגיה, צמחייה וחי, אוכלוסיה שכנה וכל מרכיב שייך אחר.
לפני שפיסלתי את ה"חמור" וה"סוס", למשל, חקרתי את השלד שלהם ועקבתי אחרי התנהגותם; העבודה "רשמים למחול" לוותה במעקב אחרי הרקדנים בלוויית צילומי וידאו וסטילס עם אינספור סקיצות ורישומים.
אני ממשיכה ומתפוררת בתוך עצמי, מקשיבה לחוויותיי מהמקום, שואלת מה מתאים ומה כדאי, בוחנת איך אני נבנית עם היצירה. עשייתי נעה בין האומנות המופשטת והפיגורטיבית, אכנה אותה "אורגנית". נושאיה מכילים תמיד מרכיבי יסוד של תנועה ורגש. כאשר מקור היצירה הוא בסיפור, אני נוטה לבחור את הרגע שלפני השיא. אני בונה את המתח והתנועה הנפרקים אל הצופה והסיפור מושלם בדרך המיוחדת של אותה יצירה. כך "רבקה", למשל, המצפה לשינוי בחייה, "רות ונעמי" לפני השיבה מבית לחם, "תיהמת" שלאחר הכרעתה ולפני בריאת העולם. גם הפסלים שאינם סיפור הם תמיד "לפני": בתהייה, בהתבוננות, בהמתנה, בצפייה.

עכשיו מתחיל תהליך ההיווצרות בחומר. מודלים, שרטוטים, החלטה על החומר של הפסל הסופי, בחירת סכימה הנדסית וחשיבה על הפרטים ועל אופן הביצוע. חשוב לי מאוד שה"רוח" וה"גוף" של היצירה יתפתחו במקביל ויקרינו זה על זה. חשובה לי אחדות היופי של מבנה החומר, של הסביבה המסויימת והתנועה הפנימית של היצירה.
בשלב זה יש תמיד הפסקה "מתודית", ארוכה יותר או ארוכה עוד יותר...זהו שלב האישורים וההיתרים, ארגון התקציב והמכרז. בסופו של פרק זה נבחר קבלן, ויוצאים לדרך!

תהליך ההקמה של פסלי מרגש אותי כל פעם מחדש. החוויה מהנוף, מהשהות בחוץ, מהנגיעה בחומרי הבניין, וחוויית החוויות, המפגש עם האנשים – השותפים למלאכה, השכנים, הקהל הצופה, כולם חווים, מגיבים, ומתדיינים.

• מנהל העבודה של קיר ה"מלאווין" היה זה שקבע את שמו. "מלאווין", פירושו בערבית: מלא, מגוון.
• פועל שעבד על חלק ה"מים" בפסל "יסודות" סיפר לי שבמנזר מר אליאס, שלפניו עבדנו, יש כיור יפה חצוב באבן ושאבקשו מהנזיר שבמנזר והוא ייעתר. ואכן, אחרי חיזור נמרץ שיתף הנזיר פעולה וליווה בגאווה את שיבוץ הכיור בפסל.
• עם בניית "תינוק" בפארק הגיא התברר לי שהתושבים השכנים הם דתיים וצפוי שהראש הפיגורטיבי לא יהיה לרוחם. תוך כדי הביצוע עשיתי שינוי כיוון בהשראת האומן הספרדי מירו וסיתתי באתר אבן עם ראש מופשט, אך מלא חן כתינוק בשר ודם.
• ודוגמא אחרונה חביבה: תגובות הקהל לשלד החשוף של הפסל "התעוררות", הביאו אותי לאימוץ שימור שלד הברזל בחלק הפסל העליון. זה היה רובד מפתיע ושונה לחלוטין מכוונתי הראשונה והתוצאה – בשמיים!

חיוני לי ליצור פסלים הרמוניים עם סביבתם ואני מנתבת את האגו שלי למקומות פנימיים וחבויים. בסביבת טבע בלתי מופרע המתגלה בעוצמתו, אני מוותרת לגמרי ומורידה את הכובע בהכנעה. מאידך, גם בסביבה שאני צופה שלא תחמיא לפסל אני משתדלת לא לפעול. כך קורה שעבודותיי בחוצות נראות כקיימות מאז ומתמיד, ואנשים שפוגשים אותי לראשונה מגיבים ב: "מה? את זה את עשית? "